Race distribution

 • Start 0 m 373.7 m. --/-- -- --:-- --:--
 • km 10 10.1 km 254.1 m. --/-- -- --:-- --:--
 • AVITUALLAMENT SANT CLIMENT DEL LLOBREGAT 15.3 km 123.5 m. --/-- -- --:-- --:--
 • km 20 20 km 133.9 m. --/-- -- --:-- --:--
 • km 30 30 km 67.1 m. --/-- -- --:-- --:--
 • AVITUALLAMENT LA SENTIU 30.7 km 51.2 m. --/-- -- --:-- --:--
 • km 40 40 km 11.8 m. --/-- -- --:-- --:--
 • AVITUALLAMENT GARRAF 44.5 km 16.7 m. --/-- -- --:-- --:--
 • km 50 50 km 180.8 m. --/-- -- --:-- --:--
 • AVITUALLAMENT LA TRINITAT 53.7 km 170.4 m. --/-- -- --:-- --:--
 • km 60 60.1 km 254.5 m. --/-- -- --:-- --:--
 • AVITUALLAMENT SANT PERE DE RIBES 64.8 km 52.5 m. --/-- -- --:-- --:--
 • km 70 70 km 108.9 m. --/-- -- --:-- --:--
 • AVITUALLAMENT LA FASSINA 72.2 km 137.4 m. --/-- -- --:-- --:--
 • km 80 80.1 km 374.9 m. --/-- -- --:-- --:--
 • AVITUALLAMENT OLIVELLA 83.7 km 201.6 m. --/-- -- --:-- --:--
 • km 90 90 km 429.9 m. --/-- -- --:-- --:--
 • AVITUALLAMENT OLESA DE BONESVALLS 96.1 km 270.1 m. --/-- -- --:-- --:--
 • km 100 100 km 298.4 m. --/-- -- --:-- --:--
 • Finish 108 km 370.5 m. --/-- -- --:-- --:--

Participants

Race tail

km

Race head

km

Elevation plot